• Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • CYBER.MIL z KLASĄ w ZSO w Nidzicy

    • 07.07.2020
    • Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy jako jedyna szkoła z województwa warmińsko - mazurskiego zakwalifikowana do programu "CYBER.MIL z KLASĄ"

     CYBER.MIL z KLASĄ to program przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, które zamierza w ramach programu utworzyć i wspierać finansowo oraz  merytorycznie 16 klas – po jednej w każdym województwie. Nadzór merytoryczny nad realizacją inicjatywy będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie.

     „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
     W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-lerningu, wizyty studyjne w jednostkach MON, instytutach naukowych oraz firmach z branży ceberbezpieczeństwa.

     Aby zakwalifikować się do programu trzeba było spełnić wiele kryteriów. Jednym z bardziej selektywnych była średnia szkoły z matury z matematyki na poziomie powyżej 70%. Szkoła ubiegająca się o zakwalifikowanie do programu musiał również nawiązać współpracę w uczelnią wyższą oraz z  jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą NCBC oraz otrzymać gwarancję wsparcia ze strony organu prowadzącego o współfinansowaniu w wysokości minimum 20% całości przedsięwzięcia. Liceum im. Wyspiańskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy wypełniło wszystkie kryteria i w dniu 3 lipca 2020r.  z rąk Ministra Obrony Narodowej otrzymało Certyfikat zakwalifikowania do programu "Cyber .MIL z KLASĄ" , stając się tym samym jedyną szkołą w województwie warmińsko - mazurskim w  której od września 2021r.  ruszy ta elitarna klasa. 

     W najbliższym czasie będą doprecyzowywane szczegóły programu o czym będziemy na bieżąco informować, aby uczniowie którzy właśnie ukończyli klasę siódmą szkoły podstawowej mogli świadomie aplikować , wiosną przyszłego roku do tej wyjątkowej klasy.

     Instytucje partnerskie z którymi ZSO podpisało prozumienia w/s wsparcia merytorycznego do programu "CYBER.MIL z KLASĄ"

    • Stypendyści Starosty Powiatu Nidzickiego

    • 14.04.2021
    • Lista uczniów którzy otrzymali Stypendium Starosty Powiatu Nidzickiego - Marcina Palińskiego

     • 1. Czepło Magdalena
     • 2. Cendrowska Dominika
     • 3. Czerwińska Małgorzata
     • 4. Dąbrowska Zofia
     • 5. Deptuła Klaudia
     • 6. Domańska Magdalena
     • 7. Florek Bartosz
     • 8. Gawilik Nicola
     • 9. Gnidzińska Kinga
     • 10. Gwizdała Katarzyna
     • 11. Jasińska Laura
     • 12. Jurczak Maciej
     • 13. Kotyla Kinga
     • 14. Kowalski Aleksander
     • 15. Kozicka Kinga
     • 16. Krupa Maksymilian
     • 17. Krupa Martyna
     • 18. Kujawska Małgorzata
     • 19. Kulikowski Julian
     • 20. Leśnikowska Alicja
     • 21. Madyś Weronika
     • 22. Malinowski Jakub
     • 23. Meredyk Adrian
     • 24. Ojdana Łukasz
     • 25. Orłowska Wiktoria
     • 26. Orzoł Oliwia
     • 27. Paszkowska Anna
     • 28. Pisarski Jakub
     • 29. Prusińska Adrianna
     • 30. Sieński Piotr
     • 31. Słomkowski Jan
     • 32. Stasukiewicz Błażej
     • 33. Strzelecki Dorian
     • 34. Sumicka Kinga
     • 35. Szczepkowska Maria
     • 36. Tyszka Marcin
     • 37. Wiśniewska Łucja
     • 38. Zwierucha Wiktoria
  • Dlaczego my?

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  •  

    

    

   SZKOŁA PERSPEKTYW

   Absolwenci LO im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy - dlaczego właśnie liceum na "dołku"?


   REKRUTACJA - OFERTA EDUKACYJNA

   Rekrutacja 2021/2022 - Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy / ZSO NIDZICA


   DZIEŃ OTWARTY 2019


   DZIEŃ OTWARTY 2017

  • Partnerzy

   Dziękujemy naszym partnerom za współpracę
  • TYTUŁ "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021"

   Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie nidzickim klasyfikowną w Ogólnopolskim Rankingu Perspktywy 2021 z tytułem Brązowej Szkoły w kategorii Liceów

   Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zajęło 16 miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących "Perspektywy - Licea 2021" w województwie warmińsko-mazurskim.

   Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

    

    

    

    

    

    

    

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 16.05.2021
  • Nasze media społecznościowe

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 692856