• Aktualności

   Co nowego w szkole?
    • Matura 2019

    • 16.04.2019
    • Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym

     Część pisemna egzaminu maturalnego
     MAJ Godzina 9:00 Godzina 14:00
     6 poniedziałek język polski - pp ① język polski – pr ①
     7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
     język łaciński i kultura antyczna – pr
     8 środa język angielski – pp język angielski – pr 
     język angielski - dj ①
     9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
     filozofia – pr
     10 piątek biologia – pp
     biologia – pr
     wiedza o społeczeństwie – pp
     wiedza o społeczeństwie – pr
     11, 12 - sobota, niedziela
     13 poniedzialek chemia – pp
     chemia - pr
     informatyka – pp 
     informatyka – pr
     14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
     język niemiecki - dj
     15 środa geografia – pp
     geografia – pr
     historia sztuki – pp
     historia sztuki – pr
     16 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
     język rosyjski - dj
     17 piątek język francuski – pp język francuski – pr
     język francuski - dj
     18, 19 - sobota, niedziela
     20 poniedziałek fizyka i astronomia – pp
     fizyka i astronomia / fizyka – pr
     historia – pp
     historia - pr
     21 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
     język hiszpański - dj
     22 środa język włoski – pp
     język łemkowski – pp
     język łemkowski – pr
     język włoski – pr
     język włoski - dj
     23 czwartek języki mniejszości narodowych – pp
     język kaszubski – pp
     język kaszubski – pr
     języki mniejszości narodowych – pr
     godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)②
     godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
     godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
     godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
     godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
     godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)②
     ① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

     ② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

      

     Część ustna egzaminu maturalnego

     od 9 do 22 maja
     (oprócz 12 maja i 19 maja)
     język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
     od 6 do 25 maja
     (oprócz 12 maja i 19 maja)
     języki obce nowożytne

     Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego – 4 lipca 2019 r. 
     Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach – 4 lipca 2019 r. 
     Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 4 lipca 2019 r.)

    • Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską / 03 04 2019 /

    • 16.04.2019
    • Po raz 35 nidzicki zamek rozbrzmiewał językiem francuskim, a to za sprawą imprezy organizowanej od ponad 30 lat przez Zespół Szkół Ogólnokształcących przy współudziale NOK-u.

     Niegdysiejszy Festiwal Prozy Poezji i Piosenki Francuskiej od dwóch lat zmienia formułę z regionalnego na ogólnopolski i obecnie odbywa się pod nazwą Ogólnopolskich Spotkań z Kulturą Francuską. 

     Nie zmienia się jedno - króluje język francuski ze swoją lekkością i melodyjnością. Młodzież szkół podstawowych i średnich prezentuje swoje umiejętności oratorsko - wokalne, realizując swoje pasje i zainteresowania.

     W tym roku do Nidzicy przyjechali uczniowie z Gdyni, Gdańska, Suwałk, Bartoszyc, Olecka, Ełku, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztyna no i oczywiście z Nidzicy - aby poddać się ocenie międzynarodowego jury w dwóch konkursach - konkursie prozy i poezji oraz konkursie piosenki. 

     Jur,y jak zawsze, oceniało umiejętności językowe , ekspresję czy skalę trudności utworu. 

     W wydarzeniu udział wzięli: wicestarosta Paweł Przybyłek, skarbnik powiatu Renata Mróz, przewodniczący powiatowej komisji oświaty Ryszard Kumelski, kierownik Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Jolanta Tymińska, dyrektor Nidzickiego Ośrodka Kultury i wiceprzewodniczący rady powiatu Paweł Bukowski, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście.

     W konkursie prozy i poezji w szranki stanęło 15 uczestników, w konkursie piosenki mogliśmy usłyszeć 19 wykonawców.

     W kategorii szkół podstawowych (oraz III klas gimnazjum) wyniki przedstawiały się następująco: 
     I miejsce - Maria Dylewicz (École Française de Gdynia)
     II miejsce - Maksymilian Lisiecki (École Française de Gdynia)
     III miejsce - Katarzyna Gwizdała (Gimnazjum przy ZSO w Nidzicy)
     wyróżnienie - Agata Zając (SP nr 26 w Gdyni)

     W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
     I miejsce - Joanna Michalak (XI Olsztyn) 
     II miejsce - Jan Bielasty (LO Nidzica)
     III miejsce - Jakub Amelian (LO Suwałki) 
     wyróżnienie - Adrianna Maria Czereszewska (LO Olecko) 

     W konkursie piosenki: 
     I miejsce - Zofia Chodorowska (XII LO Olsztyn) 
     II miejsce - Karolina Magnuszewska ( XX LO Gdańsk) 
     III miejsce - Jakub Malinowski (LO Nidzica)
     wyróżnienie - Aleksandra Obrębska ( LO Nidzica), Kinga Płotka (ZS w Nowym Mieście Lubawskim)

     Nagrodę Publiczności zdobył uczeń LO im. Wyspiańskiego w Nidzicy - Jakub Malinowski. 

     galeria zdjęć na FB ZSO ---> link

     Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Francuską / 03 04 2019 / - Obrazek 1

  • Dlaczego my?

   ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NIDZICY
    • Sympatyczni pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece
  •  

    

    

   SZKOŁA PERSPEKTYW

   Absolwenci LO im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy - dlaczego właśnie liceum na "dołku"?


   REKRUTACJA - OFERTA EDUKACYJNA

   Rekrutacja 2021/2022 - Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy / ZSO NIDZICA


   DZIEŃ OTWARTY 2019


   DZIEŃ OTWARTY 2017

  • Partnerzy

   Dziękujemy naszym partnerom za współpracę
  • TYTUŁ "BRĄZOWEJ SZKOŁY 2021"

   Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie nidzickim klasyfikowną w Ogólnopolskim Rankingu Perspktywy 2021 z tytułem Brązowej Szkoły w kategorii Liceów

   Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego zajęło 16 miejsce w rankingu liceów ogólnokształcących "Perspektywy - Licea 2021" w województwie warmińsko-mazurskim.

   Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

    

    

    

    

    

    

    

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Niedziela 16.05.2021
  • Nasze media społecznościowe

  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 692993