• Słowacja

     • Nagłówek

     • Projekt Erasmus+ "Young Entrepreneurs on Start!"

      Spotkanie międzynarodowe na Słowacji:

      W dniach 17-20 października 2015 miała miejsce inauguracja dwuletniego projektu Erasmus plus “Młodzi przedsiębiorcy na starcie”, którego głównym koordynatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Pierwsze spotkanie odbyło się w miejscowości Żylina na Słowacji i wzięli w nim udział koordynatorzy ze wszystkich 6 krajów partnerskich: Polski, Słowacji, Hiszpanii, Niemiec, Grecji oraz Turcji. Celem spotkania było omówienie i zaplanowanie następnych dwóch lat z projektem w szkołach partnerskich, min. podział obowiązków, uszczegółowienie produktów końcowych oraz sposobów ich rozpowszechniania,  metody ewaluacji, ustalenie dat wymian uczniowskich, kalendarz poszczególnych imprez projektowych, jak np. dzień Erasmusa w szkole, zaangażowanie w projekt uczniów, rodziców, pracowników szkół, lokalnych przedsiębiorców i społeczności. Oprócz wspólnej pracy nad projektem, uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z organizacją pracy w KIA Motors Slovakia- jednym z największych lokalnych pracodawców. Następne spotkanie projektowe, wymiana uczniów i nauczycieli z wszystkich krajów partnerskich, odbędzie się w niemieckiej miejscowości Calw w dniach 18-22 stycznia 2016r. Uczestnicy będą mieli okazję brać udział w wykładach i warsztatach dotyczących pisania udanego biznesplanu.

       

       

      galeria zdjęć na FB