• Konsultacje - zasady

     • Nagłówek

     • Drodzy Uczniowie zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 czerwca 2020r. otrzymujecie możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielami. Konsultacje odbywać się będą w szkole  według ściśle określonego harmonogramu z przestrzeganiem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny.

      Na konsultacje z poszczególnymi nauczycielami należy umówić się poprzez dziennik elektroniczny z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Wcześniejsze umówienie jest konieczne chociażby z tego powodu, iż na konsultacjach u konkretnego nauczyciela nie może być jednorazowo więcej niż 12 osób. Konsultację są dla Was szansą na poprawę partii materiałów które mogą zaważyć o waszej ocenie końcoworocznej zwłaszcza jeżeli zagraża Wam ocenia niedostateczna.  

       Aby usprawnić proces konsultacji proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

      - Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

      - Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

      - Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

      - W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

      - Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

      - Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

      - Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

      - Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

      - Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

       

      W załączniku znajduję się harmonogram konsultacji.

      harmonogram.xlsx