• Polska-Nidzica /06.2018/

     • Spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli z projektu FITS.

     • W dniach 14-17.06 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy gościł przedstawicieli międzynarodowego projektu FITS (Facilitating Inclusion through Sports) – grupę sześciu nauczycieli z partnerskich szkół ze Słowacji i Bułgarii. Ponieważ projekt FITS dotyczy wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem ekonomicznym i społecznym, głównym celem spotkania był udział nauczycieli z wszystkich trzech szkół partnerskich w serii warsztatów i wykładów mających na celu pomóc nauczycielom podczas ich pracy z młodzieżą w zwalczaniu zjawiska wykluczenia, wyrównywaniu szanse, zachęcaniu młodych ludzi do samorozwoju używając sportu jako jednego z narzędzi.  Dwa z zajęć poprowadzone zostały przez p. dr Martynę Kotyśko, adiunkta Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego:

      1) Umiejętności społeczne (skuteczna komunikacja, asertywność, dynamika grupy) - przedstawione zostały tu pokrótce umiejętności społeczne i ich rola w codziennym funkcjonowaniu oraz w sporcie, a także korzyści wynikające z rozwoju poszczególnych umiejętności. Następnie uczestnicy w części warsztatowej poznawali sposoby pracy nad rozwojem poszczególnych umiejętności społecznych. 

      2) Motywacja i pewność siebie - przedstawiono podstawowe informacje na temat motywacji oraz jej rodzajów, a także tego, czym jest pewność siebie. W części warsztatowej uczestnicy pracowali nad ustalaniem celów, rozpoznawaniem motywów działania oraz utrzymaniem motywacji, rozwijaniem pewności siebie w grupie poprzez m.in. uświadamianie sobie swoich mocnych stron.

      Trzeci wykład, Użycie technologii na lekcjach wychowania fizycznego,  dotyczył zachęcania młodzieży do aktywności fizycznej poprzez użycie tego, co ich sercu najbliższe – aplikacji telefonicznych, filmów na różnych platformach internetowych takich  jak YouTube, zabawy z geocaching, czy też poprzez używanie sprzętu typu opaski monitorujące aktywność, czyli tzw. fitbands. Wykład ten poprowadził nauczyciel wychowania fizycznego i technologii informacyjnej nidzickiego ZSO – p. Krzysztof Łasiewicki.

      Aby pozostać w tematach projektowych, uczestnicy wymiany poznawali naszą okolicę i kraj na sportowo, np. poprzez spływ kajakowy, zabawy sportowe w olsztyńskim parku Bartbo, czy też zwiedzanie stadionu PGE Narodowy.

      Następne spotkanie projektowe odbędzie się jesienią w Bugarii, gdzie uczniowie ze szkół partnerskich będą wspólnie poznawać tajniki tańca nowoczesnego, breakdance oraz cheerleadingu.

       

      info i zdjęcia na stronie fits.erasmuspl.eu  ---> link