• Strona internetowa projektu

          • Nagłówek

          • Projekt „Travelling Raises an Inclusive Partnership”, koordynowany przez szkołę partnerską ze Słowacji, promuje włączenie społeczne i europejskie dziedzictwo kulturowe poprzez elementy turystyki, a biorą w nim udział, oprócz Nidzickiego ZSO, Hiszpania, Turcja, Litwa i Włochy. https://triperasmusplus.eu