• Dyrekcja

     • Dyrekcja

     • Kadra Pedagogiczna 2020 / 2021

      Dyrektor   mgr Bogdan Malinowski

      Zastępca dyrektora   mgr Artur Suwiński