• Polska

     • Nagłówek

     • Drugie Międzynarodowe Spotkanie projektowe odbyło się pod koniec projektu, w miejscu zamieszkania koordynatora projektu – w miejscowości Nidzica ( 04. 2017).

      Na spotkaniu tym zrealizowaliśmy następujące cele:
      - ponowna ewaluacja i analiza jakości powstałych produktów końcowych, w szczególności Przewodnika Młodego Przedsiębiorcy oraz Międzynarodowego Słownika Przedsiębiorczości;
      - ponowna analiza i ewaluacja odbytych już działań projektowych: omówienie całościowej ewaluacji wynikającej z analizy osiągnięcia zaplanowanych wskaźników ilościowych i jakościowych w kategoriach: zarządzanie projektem (koordynacja), realizacja działań, upowszechnianie produktów, wpływ projektu na uczestników, satysfakcja osób zainteresowanych, praca i zaangażowanie uczniów;
      - wspólne opracowanie pytań raportu końcowego;
      - poznanie kultury i historii Polski poprzez odwiedziny w miejscach kulturowo i historycznie ważnych dla Polaków;
      - wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach.

       

      Link do zdjęć: http://testy.drugikot.pl/erasmus/transnational-meeting-in-nidzica-our-memories/