• Hiszpania 12.2019

     • Nagłówek

     • W dniach 16-18 grudnia, w hiszpańskiej Marchenie, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w latach 2019-2021 projektu Erasmus+ „Full STEAM Ahead!”. W projekcie tym uczestniczą szkoły z Hiszpanii, Słowacji, Grecji, Estonii, Finlandii oraz Polski, a jego celem jest rozwijanie umiejętności i zainteresowania uczniów (szczególnie dziewcząt) w zakresie nauk ścisłych. W trakcie pierwszego spotkania, tylko dla nauczycieli zaangażowanych w projekt, ZSO reprezentowała trójka nauczycieli: Pani Agata Dutkowska - koordynator projektu, oraz dwóch nauczycieli przedmiotów matematyczno - informatycznych: Pan Artur Suwiński oraz Pan Jacek Kozdoj.


      Celem głównym spotkania było rozwijanie warsztatu metodycznego nauczycieli oraz inspirowanie ich, jak skutecznie i ciekawie nauczać przedmiotów ścisłych oraz motywować uczniów do ich nauki. W tym celu szkoła goszcząca zorganizowała serię warsztatów i seminariów dla kadry nauczycielskiej, między innymi pokazujących użycie nowoczesnych technologii (drukarki 3D, aplikacje do nauki programowania) oraz interesujących metod (eksperymenty chemiczne) do wspierania rozwoju umiejętności i zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi. Uczniowie szkoły hiszpańskiej przygotowali również prezentację przedstawiającą postaci wybitnych Europejek specjalizujących się w dziedzinach matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz oprowadzili gości po szkole, prezentując swoje osiągnięcia na tych płaszczyznach.
      W przerwach pomiędzy zajęciami nauczyciele uczestniczyli również w zajęciach kulturoznawczych, zwiedzając Marchenę (przywitani zostali w ratuszu miejskim przez Panią Burmistrz oraz przedstawicieli władz lokalnych oraz miejscowych mediów), Cordobę oraz Sewillę. W tej ostatniej mieli również okazję wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, rozwiązując problemy i zagadki logiczno-matematyczno-geograficzne aby wydostać się z Escape Roomu (polsko – hiszpańskiej grupie jako jedynej w określonym czasie udało wydostać się z pokoju.

      Spotkanie w Hiszpanii, choć wyczerpujące, było dla jego uczestników niewątpliwie bardzo satysfakcjonujące i inspirujące. Następne spotkanie projektowe – tym razem z udziałem uczniów - odbędzie się w styczniu w Finlandii.

      http://steam.erasmuspl.eu/2019/12/21/on-16-12-2019-in-marchena-spain-we-started-the-first-short-term-joint-staff-training-event-of-our-full-steam-ahead-erasmus-project-entitled-steam-guides-the/