• Turcja 11.2019

     • Nagłówek

     • W dniach 25-30 listopada 2019 r., w tureckim mieście Gaziantep, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w latach 2019-2021 projektu Erasmus+ „Travelling Raises an Inclusive Partnership”. W projekcie tym uczestniczą, oprócz szkoły polskiej, także szkoły z Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Turcji i Włoch, a jego celem jest przygotowywanie uczniów do przyszłej pracy w turystyce poprzez rozwijanie ich umiejętności w tym obszarze, oraz ich przedsiębiorczości poprzez udział w spotkaniach i tworzenie swoich ,,Biur Podróży”, w ramach których każda szkoła będzie musiała przygotować różnego rodzaju produkty turystyczne (np. plany wycieczek czy przewodniki).

      W trakcie pierwszego spotkania, tylko dla nauczycieli zaangażowanych w projekt, ZSO reprezentowała trójka nauczycieli: p. Agata Dutkowska, p. Anna Dulska i p. Sebastian Sikorski.

      Celem głównym spotkania, zatytułowanego „Jak przygotować produkt turystyczny”, było przygotowanie nauczycieli uczestniczących w projekcie do jego przeprowadzenia. W tym celu szkoła goszcząca zorganizowała serię warsztatów i seminariów dla nauczycieli, pokazujących jak działają prawdziwe agencje turystyczne, jak stworzyć udany produkt turystyczny i jak go skutecznie promować.
      W przerwach pomiędzy zajęciami nauczyciele uczestniczyli w wycieczkach kulturoznawczych, zwiedzając goszczący Gaziantep (i jego imponujące Muzeum Mozaik) oraz pobliskie miejsca o dużym znaczeniu historyczno-turystycznym – pozostałości miasta Zeugma, miasto Şanlıurfa, oraz wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO ruiny Göbekli Tepe.

      Dzięki wspaniałej gościnności naszych partnerów z Turcji i doskonałej merytorycznej współpracy z pozostałymi szkołami udało się zrealizować wszystkie postawione cele. https://triperasmusplus.eu/gallery/gaziantep-2019