• Podsumowanie

     • Nagłówek

     • Projekt „Nauka drogą do sukcesu” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

      Powoli dobiega końca projekt „Nauka drogą do sukcesu”. W czerwcu 2016 roku ZSO otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dofinansowanie w wysokości 113.907,99 PLN na realizację projektu „Nauka drogą do sukcesu”, w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt ten oparty jest na Europejskim Planie Rozwoju Szkoły i ma na celu podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników ZSO w obrębie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) i technik informacyjno – komputerowych (TIK), jak również rozwijanie wymiaru europejskiego i międzynarodowego szkoły – poprzez naukę języka angielskiego oraz podniesienie wiedzy nauczycieli na temat tworzenia i zarządzania międzynarodowymi projektami edukacyjnymi.

      Spośród kadry uczącej i zarządzającej szkoły 12 osób wzięło bezpośredni udział w działaniach projektowych, na które składały się:
      1) Wstępne przeszkolenie językowo – kulturowe dla nauczycieli w trakcie roku szkolnego 2016/2017. Nauczyciele biorący udział w projekcie uczęszczali na kurs języka angielskiego prowadzony w placówce oraz brali udział w spotkaniach kulturoznawczych przygotowujących ich do wyjazdów za granicę.

      2) Tygodniowe specjalistyczne szkolenie w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL) w Dublinie na przełomie lutego i marca 2017r. Dwóch nauczycieli z ZSO zdobywało wiedzę jak praktykować CLIL w klasie, ze szczególnym uwzględnieniem nauczanego przez siebie przedmiotu. Oprócz tego mieli oni okazję wziąć udział w wyjazdach studyjnych do miejscowości Glendalough i Kilkinny.

      3) Tygodniowe szkolenie dotyczące wykorzystania technik informacyjno-komputerowych na lekcjach „Digital Classroom” oraz szkolenie „Let’s make our school more international” dotyczące umiędzynarodowiania szkoły poprzez udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Oba te szkolenia odbyły się w lipcu 2017, w Madrycie. Trzy nauczycielki z ZSO biorące udział w tych szkoleniach poznawały nowe metody i narzędzia nauczania w zakresie TIK, oraz doskonaliły umiejętności realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych (głównie z zakresu programu Erasmus Plus). W trakcie kursów miały one również okazję zwiedzić Madryt i miasto Alcala de Henares - miejsce urodzenia Miguela Cervantesa.

      4) Dwutygodniowe szkolenie z języka angielskiego na Malcie "Fluency and English Language Development for Teachers" w sierpniu 2017r. Po wstępnym przygotowaniu językowym w trakcie roku szkolnego, siedmioro nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących doskonaliło swój angielski na kursie za granicą, aby wprowadzać zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe na zajęciach dodatkowych i na swoich lekcjach, motywując tym uczniów do nauki języków obcych, a być może w przyszłości przygotowując ich do zdawania matury międzynarodowej.
      Zdobyte doświadczenia i nowe kompetencje znalazły szerokie zastosowanie podczas lekcji i zajęć dodatkowych. I tak np. nauczycielka języka polskiego na swoich lekcjach z gimnazjum porównuje gramatykę polską i angielską; nauczycielka chemii korzysta z kart pracy wprowadzających terminologię zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim; nauczyciele matematyki biorący udział w projekcie rozwiązują z uczniami zadania, których treść zapisana jest w języku angielskim. Zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego często przeprowadzane są z użyciem technologii komputerowych. Na skutek realizowanych w obrębie projektu działań podniosła się jakość pracy szkoły: poprzez rozwinięcie warsztatu metodycznego nauczycieli, a co za tym idzie uczynienie lekcji atrakcyjniejszymi dla uczniów oraz zaangażowanie ich bardziej w proces uczenia się i nauczania, przez podniesienie poziomu nauczania języka angielskiego w naszej szkole, oraz otwarcie szkoły na Europę.

      Nauczyciele biorący bezpośredni udział w wyjazdach szkoleniowych po powrocie doszkalali pozostałych członków rady pedagogicznej tak, aby wszyscy mieli szansę wdrażania nowych metod na lekcjach.

      Co więcej, aby z projektu „Nauka drogą do sukcesu” mogła skorzystać jak największa liczba osób, nauczycielki języka angielskiego, które brały udział w szkoleniu „Let’s make our school more international”, autorki projektu „Nauka drogą do sukcesu” oraz m.in. 3 innych projektów międzynarodowych zaakceptowanych do realizacji przez Narodową Agencję programu Erasmus Plus, przeprowadziły w listopadzie szkolenie na temat pisania międzynarodowych projektów edukacyjnych. W szkoleniu tym udział wzięli nauczyciele języków obcych zarówno z ZSO, jak i z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ze Szkoły Podstawowej w Napiwodzie.

      Mimo iż projekt „Nauka drogą do sukcesu” powoli dobiega końca, przygoda ZSO z projektami współpracy międzynarodowej trwa nadal. We wrześniu 2017 w ZSO rozpoczęły się dwa dwuletnie projekty wymiany młodzieży i kadry „ELS” oraz „FITS”w ramach programu Erasmus Plus. Już w styczniu dwie grupy młodzieży wyjadą za granicę na spotkanie z partnerami projektowymi: jedna do Grecji poznawać tajniki zdrowego żywienia, druga na Słowację, by w ramach projektu sportowego i promowania aktywności fizycznej uczyć się grać w unihokeja. W roku 2018 natomiast złożony zostanie projekt współpracy międzynarodowej przeprowadzany w całości w języku niemieckim