• Rekrutacja 2021/2022

     • CYBER.MIL Z KLASĄ

     • OŚMOKLASISTO!

      Jeśli już teraz wiesz, że stać Cię na więcej, że zwyczajna nauka nie rozwinie Twojego potencjału, może warto pomyśleć o szkole ponadpodstawowej i klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”?

       

       

       

      CYBER.MIL Z KLASĄ – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

      Zapewne jesteś uważnym obserwatorem i widzisz, że rozwój i technika pędzą w zastraszającym tempie. Współczesny świat kładzie olbrzymi nacisk na kreatywność i niecodzienność. Ale żeby zaistnieć za kilka lat jako dobry specjalista, działanie musisz podjąć już dziś. Jednym z takich rozwiązań, które może otworzyć przed Tobą okno na świat, jest nauka w naszym liceum, w klasie objętej „Programem CYBER.MIL z klasą”.

      W czasie nauki oprócz informatyki na bardzo wysokim poziomie, będziesz uczył się również takich ciekawych przedmiotów jak kryptografia, algorytmika, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji.

      Sam dobrze wiesz, jak ważne są nowoczesne technologie i bezpieczeństwo. Edukacja w klasie „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” pozwoli Ci już dzisiaj nauczyć się obsługiwać przyszłe realia. Zdobędziesz wiedzę i kompetencje w dziedzinie współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

      Nie tylko w szkole

      „Program CYBER.MIL z klasą” to przede wszystkim innowacja. Dlatego jako uczeń będziesz uczestniczyć w praktycznych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych i pakietów obliczeń symbolicznych. Skorzystasz z możliwości obserwacji pracy w profesjonalnych jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej, różnych instytutów naukowych oraz firm z branży cyberbezpieczeństwa.

      I co później?

      Nauka w CYBER.MIL z klasą to bilet wstępu do praktycznie każdej prestiżowej uczelni. Jeśli wybierzesz uczelnię wojskową lub cywilną będzie Ci dużo łatwiej przyswoić zagadnienia ujęte w programie studiów, ponieważ będziesz miał solidne fundamenty. To jakie studia wybierzesz jest jednak tylko i wyłącznie Twoją decyzją.

      Tylko szesnaście szkół realizujących „Program CYBER.MIL z klasą” – w tym Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza – zostało objętych bezpośrednim wsparciem Wojska Polskiego. Oprócz wsparcia finansowego do naszej dyspozycji pozostają fachowe i profesjonalne jednostki patronackie, które służą dodatkową pomocą. Koordynatorem realizacji projektu w wybranych 16 szkołach w całej Polsce jest Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej wspierane działaniami przez takie wyjątkowe instytucje jak: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie i Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

      Brzmi zachęcająco?

      Żeby stać się uczniem klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” musisz już dziś wykazać się przede wszystkim zdecydowaniem. Programem objętych jest tylko 16 szkół w całym kraju, po jednej w województwie.

      Od września bądź jednym z nielicznych, ponieważ maksymalnie 15 uczniów w danej klasie będzie miało możliwość uczenia się w tak elitarnym gronie.

      Twoja przyszłość jest w Twoich rękach.

      Zapraszamy!!!!!!!!

      Uczniowie kończący w tym roku naukę w szkołach podstawowych i ich rodzice zastanawiają się jaką szkołę średnią wybrać. Nauka w szkole o profilu cyberbezpieczeństwo to strzał w dziesiątkę, zwłaszcza, że od przyszłego roku szkolnego w 16 szkołach w całej Polsce pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej rusza program pilotażowy. Kandydaci kuszeni są zapewnieniami o doskonałych warunkach nauczania, unikatowym programie oraz gwarancji rozwoju zawodowego. Sprawdzamy, jak wyglądają przygotowania do rekrutacji oraz współpraca szkół z resortem obrony narodowej.

      Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo!

      „Program CYBER.MIL z klasą” polega na utworzeniu klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” i koordynowany jest przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. Założenia programu to m.in. kształcenie uczniów w zakresie informatyki z uwzględnieniem zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa.

      Oferta dla najlepszych

      Resort obrony narodowej postawił wysokie wymagania, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie pilotażowym szkoła musiała spełnić szereg kryteriów formalnych, m.in. prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły, posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym, uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat, zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.

      Wymagania były wyśrubowane, ale dzięki temu w programie uczestniczą najlepsi z najlepszych. Dla szkół to duże wyzwanie, ale również szansa na zaistnienie na wymagającym rynku edukacji i możliwość pozyskania najzdolniejszych uczniów. Dla uczniów to z pewnością bardzo wysoka poprzeczka, ale też konkretne umiejętności i niezwykle cenna wiedza w przyszłości. Wreszcie: kto nie chciałby być wśród najlepszych? Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 szkół z całej Polski – zaznacza ppłk Waldemar Krzyżanowski z Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”.

      Jak wyglądała będzie nauka w cyberklasie?

      Program „CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez trzy pierwsze lata nauki, zarówno w liceach, jak i w technikach. W każdej klasie liczba uczniów będzie ograniczona – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmował będzie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Jak zapewniają autorzy programu nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

       

      Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna, a w terenie Regionalne Centra Informatyki. Całość koordynuje Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Kierowana przez gen. bryg. Artura Dębczaka instytucja posiada bowiem doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów – wspiera certyfikowane wojskowe klasy mundurowe oraz oddziały przygotowania wojskowego.

      Wsparcie z finansowe

      Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera finansowo szkoły, które uczestniczą w tym programie. Środki z resortu obrony narodowej zostaną wykorzystane przez szkoły m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania oraz usług internetowych.

       

      Drzwi do kariery

      Celem programu wg zapewnień MON jest wykształcenie potencjalnych kandydatów na żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie do tworzonych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Jak zaznacza ppłk Krzyżanowski oznacza to, że dla większości absolwentów udział w programie będzie wstępem do prestiżowych stanowisk w jednostkach podległych ministerstwu obrony.

      Oficer podkreśla, że dzisiaj walka z zagrożeniem w cyberprzestrzeni to wyzwanie już nie przyszłości, a teraźniejszości i zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie w armii będzie wyłącznie rosnąć.

       

      Przygotowania do rekrutacji

      Uczniowie i ich rodzice już dziś mogą uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji oraz formalności jakie należy spełnić, aby ubiegać się o przyjęcie do jednej z 16 szkół uczestniczących w programie CYBER.MIL z klasą. Lista szkół zakwalifikowanych do programu dostępna jest online. Łatwo zatem sprawdzić, która ze szkół położona jest najbliżej i uzyskać inne niezbędne informacje telefonicznie lub korzystając z komunikatów na stronie internetowej wybranej szkoły. Dodatkowo Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej” dla zainteresowanych nauką w klasach mundurowych przygotowało interaktywną mapę, dzięki której można sprawdzić czy w pobliżu jest szkoła, która oferuje naukę w klasach o tym profilu.

      - Proces promocyjno–rekrutacyjny tak naprawdę dopiero się rozpoczyna, chociażby ze względu na to, że dosłownie kilka dni temu Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło obowiązujące w tym roku szkolnym terminy rekrutacji – zaznacza Dyrektor Bogdan Malinowski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy.

       

       

       

       

       

      - Niemniej jednak w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami odnośnie programu CYBER.MIL z klasą odnotowujemy już dość liczne telefony z pytaniami o charakter tej klasy oraz o tryb i proces rekrutacji. Jako że Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy jest jedyną szkołą w województwie warmińsko-mazurskim, w której program CYBER.MIL z klasą będzie realizowany zainteresowanie to klasą wykracza poza powiat nidzicki i mamy zapytania z innych zakątków regionu Warmii i Mazur – podkreśla Dyrektor Malinowski.

      Dyrekcja szkoły zapewnia, że w ciągu kilku najbliższych dni opublikowane zostaną szczegółowy regulamin oraz zasady naboru. W Nidzicy spodziewają się dużego zainteresowania a co za tym idzie też silnej konkurencji. Klasa o profilu cyberbezpieczeństwo jak podkreśla dyrektor Malinowski będzie elitarna nie tylko ze względu na to że będzie jedną z 16 w kraju ale również dlatego że będzie liczyła tylko 15 uczniów.

       

      Kiedy wiosną ubiegłego roku pojawiły się pierwsze informacje o programie CYBER.MIL z klasą, mimo szeregu wymagających warunków podjęliśmy decyzję o aplikowaniu do programu. Wymagania postawione szkołom były bardzo wyśrubowane, zwłaszcza jeśli chodzi o wyniki nauczania np. średnia szkoły na poziomie 70% z matury z matematyki za ostatnie trzy lata.

      Bogdan Malinowski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

       

      Dyrektor Malinowski zaznacza, że poza spełnieniem wymogów formalno-statystycznych wymagane były również deklarację współpracy z kilkoma instytucjami. I tak organ prowadzący szkołę, czyli Powiat Nidzicki musiał zadeklarować gotowość współfinansowania projektu w trakcie jego trzyletniego cyklu. Ponadto szkoła musiała nawiązać współpracę z uczelnią wyższą oraz jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej podległą pod NCBC.

      Chcąc spełnić te wymagania zwróciłem się do Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki Olsztyn płk Zbigniewa Majkowskiego z prośbą o nawiązanie współpracy celem objęcia szkoły wsparciem merytorycznym przy realizacji programu CYBER.Mil z klasą. Dzięki przychylności płk Z. Majkowskiego 25 maja 2020r. zawarliśmy stosowne porozumienie rozpoczynając współpracę. Spełnienie wszystkich wymogów pozwoliło nam z sukcesem przejść przez proces rekrutacji do programu i 3 lipca ubiegłego roku od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający kwalifikację do elitarnego grona 16 szkól z całej Polski w których realizowany będzie program CYBER.MIL z klasą.

      Bogdan Malinowski, Dyr. ZSO Nidzica

       

      Bogdan Malinowski podkreśla, że kolejny etap współpracy to systematyczne spotkania z przedstawicielami MON i RCI (stacjonarne i online) oraz wrześniowe spotkanie w Wojskowej Akademii Technicznej w sprawie programu kształcenia. Natomiast 5 lutego w siedzibie RCI w Olsztynie poczyniono ustalenia merytoryczno-organizacyjne, także w zakresie szkolenia wojskowego. - Kolejne spotkania przed nami, chcemy bowiem jak najlepiej przygotować się do wdrożenia programu CYBER.MIL z klasą – zaznacza dyrektor ZSO w Nidzicy.

      Źródłó defence24.pl  link